Kontakt

Nitrianska cesta 42
(areál býv.ZDA - vjazd cez nákladnú bránu pri autobus.stanici)
Partizánske

tel.: 0905 64 00 93
email: mramor@skylan.sk


Obchodné informácie
IČO: 46 053 646
DIČ DPH: SK 202 319 8452
Bankové spojenie:
125 345 60 / 5200